Utrzymanie porządku i czystości

Systematyczna dbałość o utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku mieszkańców (m. in. terenów zielonych, parkingów, placów zabaw).