Obsługa techniczna

Bieżące monitorowanie stanu technicznego nieruchomości, usuwanie pojawiających się usterek oraz podejmowanie, w uzgodnieniu
z członkami zarządu, działań mających na celu poprawę stanu technicznego obiektu.

Całodobowe Pogotowie Techniczne umożliwiające podejmowanie natychmiastowych działań w sytuacji niespodziewanych awarii (typu brak prądu, wody, zalania itp.).