obsługa rachunkowo – księgowa

Profesjonalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie pełnej księgowości wspólnot mieszkaniowych – ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów.