Kompleksowa obsługa administracyjna nieruchomości

ARENDA gwarantuje profesjonalną obsługę zarządzania
i administrowania nieruchomościami.

Arenda jako zarządca Państwa nieruchomości zapewnia:

  • profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania wspólnotami;
  • przejrzyste i rzetelne rozliczanie kosztów wspólnoty i wszystkich właścicieli
  • utrzymanie w należytym porządku budynku wspólnoty i otoczenia;
  • 24 godzinne pogotowie techniczne gwarantujące niezwłoczne usuwanie awarii
  • systematyczną konserwację techniczną budynku
  • podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu technicznego obiektu
  • przeprowadzanie przeglądów nieruchomości wynikających z przepisów prawa budowlanego
  • przeprowadzanie bieżących remontów i modernizacji
  • ubezpieczenie budynku oraz Wspólnoty Mieszkaniowej
  • współdziałanie z właścicielami lokali z poszanowaniem Państwa praw wynikających z ustawy o własności lokali

obsługa rachunkowo – księgowa

Profesjonalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie pełnej księgowości wspólnot mieszkaniowych – ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów.

Obsługa techniczna

Bieżące monitorowanie stanu technicznego nieruchomości, usuwanie pojawiających się usterek oraz podejmowanie, w uzgodnieniu z członkami zarządu, działań mających na celu poprawę stanu technicznego obiektu. Całodobowe Pogotowie Techniczne umożliwiające podejmowanie natychmiastowych działań w sytuacji niespodziewanych awarii (typu brak prądu, wody, zalania itp.).

Utrzymanie porządku i czystości

Systematyczna dbałość o utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku mieszkańców (m. in. terenów zielonych, parkingów, placów zabaw).

Zarządzanie i administrowanie

Stała, systematyczna współpraca z reprezentującymi Wspólnotę Mieszkaniową członkami zarządu, wykonywanie podjętych przez mieszkańców uchwał, doradztwo, bieżące administrowanie oraz nadzór nad eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości.